Generalforsamling for 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling for Midtjyske Jernbaner A/S, Midtjyske Jernbaner Drift A/S og MJ Batteritog A/S fredag den 21. maj 2021 kl. 11.00 på Restaurant Luna, Havnen 36, 7620 Lemvig med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab med revisorpåtegninger til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller […]

Læs mere

Vi er så glade i dag

Da regeringen i dag kl. 12 offentliggjorde sin langsigtede plan for infrastrukturen i Danmark, hæftede vi os især ved omtalen af udbredelsen af batteritog i Danmark. Nedenstående er omtalen af dette. Vi glæder os rigtig meget til at få gang i udbuddet, og dermed få en mere grøn hverdag. Læs hele planen her: danmark_fremad_infrastrukturplan_2035_lrn Find frem […]

Læs mere

Sporarbejde fra i aften/nat

Vi skal have udført arbejde i vores spor fra i aften, den 6. april, kl. 20. Arbejdet starter i Bækmarksbro, og vi forventer at nå at få Fåre med også i nat. I morgen aften/nat, den 7. april, starter arbejdet i Bonnet kl. 20, og her arbejder vi os så indad mod Lemvig. Er vi […]

Læs mere