Køreplan

Her finder du køreplaner til Midtjyske Jernbaners strækninger

Hent køreplan

Gyldig køreplan hentes via ovenstående link.
Bemærk! Der linkes til Midttrafiks hjemmeside

Rejseplanen

For yderligere trafikplanlægning henvises til Rejseplanen