Rejseregler og passagerrettigheder

Når man rejser med Midtjyske Jernbaner, må man ikke være til gene for de øvrige passagerer. Dette gælder såvel opførsel som f.eks. medbragte sager, som kan være af ildelugtende karakter. (Vær over for andre, som du selv ønsker at blive behandlet.) Det er altid togets personale, der vurderer evt. gene for andre.

Du må medbringe personlig bagage, hvis det ikke generer eller er til fare for andre, og uden at det tilsmudser eller ødelægger toget, samt hvis der er plads til det, og ind- og udstigning ikke generes. Og så her er det togets personale, der vurderer om din bagage kan tages med.

Hunde og andre mindre dyr må gerne medbringes i toget. Her gælder det, at til hunde, der ikke kan være i en taske/transportkasse, skal der købes en børnebillet. Er dyrene til gene for de øvrige rejsende, kan togets personale beslutte, at dyret ikke må være i toget.

Som betalende voksen kan du gratis medtage to børn under 12 år i toget. Rejser du på skolekort, kan du kun medtage ét barn under 12 år. Som betalende barn kan du gratis medtage ét barn under 12 år i toget.

Ved rejser med Midtjyske Jernbaner, er du omfattet af Europaparlamentets og rådets forordning nr. 1371/2007 af 23. oktober 2007, som omhandler jernbanepassagerers rettigheder og forpligtelser.

Læs her