Sikkerhedspolitik

Alle medarbejdere hos Midtjyske Jernbaner arbejder hver dag på at opretholde og forbedre vores høje sikkerhedsstandarder, således at du som kunde trygt kan rejse med vores tog.  Arbejdet udspringer af og afspejles i Midtjyske Jernbaner´s sikkerhedspolitik.

Sikkerhedspolitik - Midtjyske Jernbaner

Hos Midtjyske Jernbaner har sikkerhed til en hver tid højeste/første prioritet i vores organisation og i rollen som jernbaneoperatør og infrastrukturforvalter.

Fundamentet for vores arbejde med sikkerheden er, at:

 • Sikkerhed skal være en selvfølge for vores kunder – det må det aldrig blive for os
 • Sikkerhed er alles ansvar
 • Ser du det, ejer du det. Hvis du ignorerer, accepterer du.
 • Forebyggelse af ulykker er til alles fordel

Fundamentet understøttes ved at vi sikrer, at

 • Sikkerhedspolitikken er kendt af alle medarbejdere og samarbejdspartnere
 • Al lovgivning og sikkerhedsrelaterede krav overholdes
 • Vi har et enkelt og brugervenligt sikkerhedsledelsessystem, der løbende udvikles og tilpasses vores aktiviteter og organisation
 • Vi har klare sikkerhedsmål, som alle forstår
 • Vi har fokus på løbende forbedring af sikkerheden og taler åbent og konstruktivt både internt og eksternt om sikkerhedsmæssige forhold
 • Vi sikrer/tilstræber, at de nødvendig ressourcer er tilstede
 • Vi uddanner vores medarbejdere så sikkerhedskompetencer opnås og vedligeholdes
 • Vi forpligtiger os til at arbejde aktiv for at forebygge, styre og eliminere sikkerhedsrisici
 • Vi indmelder alle sikkerhedsmæssige hændelser med fokus på læring og forebyggelse af gentagelser
 • Vi understøtter en sikkerhedskultur, der anerkender at utilsigtede fejltagelser kan ske og trygt kan indmeldes
 • Vi fastholder, at sikkerhedskorrekt adfærd er en forudsætning for ansættelse
 • Vi tager højde for og tilrettelægger vores aktiviteter ud fra menneskers behov, færdigheder og adfærd

Såfremt du har spørgsmål til sikkerheden hos Midtjyske Jernbaner, er du velkommen til at kontakte sikkerhedschef Claus Lundgaard Ernstsen på cle@mjba.dk.