Billetter

Sådan køber du billet

Der er selvbillettering i Midtjyske Jernbaners tog. Dette gælder såvel på strækningen Holstebro-Skjern som Vemb-Lemvig-Thyborøn.
Passageren er således selv ansvarlig for at være korrekt billetteret. Det kan være kontantbillet eller periodekort, klip på Midttrafiks klippekort via Midttrafiks app samt indcheckning af Rejsekort.

På strækningen Holstebro-Skjern købes kontantbilletter i automaterne på perronen eller via Midttrafiks app.
På strækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn købes kontantbilletter i automaterne i toget, hvor man kun kan betale med mønter, eller via Midttrafiks app.

Midttrafiks app kan findes i App Store (iOS) eller Google Play (Android).

Læs mere om Midttrafiks app her

Ved påstigning i toget, og før du sætter dig i passagerafdelingen, skal du uden unødigt ophold købe billet eller checke ind med dit Rejsekort.

Ovennævnte betyder, at har du passeret billetautomat eller check-ind-stander uden korrekt billettering, vil du – i tilfælde af billetkontrol - modtage en kontrolafgift. Dette gælder også, såfremt du ikke bruger et af dine klip på klippekortet i Midttrafiks app.

Priser i Midttrafik

Rejsebestemmelser Midttrafik

Billetten gælder

Billet eller kort gælder til rejser med tog.

Hvis du er i tvivl, så ring gerne til Midttrafiks Kundecenter på tlf. 70 210 230.