Historie

Midtjyske Jernbaners historie

Midtjyske Jernbaners historie som sådan er måske ikke så lang, da selskabet først blev dannet i 2008 efter fusion mellem Lemvigbanen og den anden, daværende privatbane i Region Midtjylland, Odderbanen. Odderbanen blev i 2016 en del af Aarhus Letbane.

Lemvigbanens historie går dog helt tilbage til 1879, hvor strækningen fra Vemb til Lemvig blev indviet. Der gik ikke mange år, før man begyndte at arbejde på at få anlagt en bane fra Lemvig til Thyborøn. Denne blev indviet i 1899.

Banen havde et meget uheldigt år i 1908, hvor Lemvig station brændte. Det gav plads til den nuværende hovedbygning, der blev færdig i 1909. På det tidpunkt var der lejligheder til flere af banens ansatte på 1. sal, men som årene gik, er disse blevet inddraget til kontorer og lokaler med andet formål.

Det gav umiddelbart mange hovedbrud at have anlagt bane så tæt på havet og fjorden, så man kæmpede i mange år med at kunne holde især stykket mellem Harboøre og Thyborøn fri for oversvømmelser. Faktisk var man ved at opgive at holde det kørende, og havde sendt ansøgning til ministeriet om at måtte nedlægge driften mellem Harboøre og Thyborøn p.g.a. sporets tilstand. Der blev heldigvis iværksat en redningsplan, som i 1921 også førte til sammenlægning af de to baner, VLJ og LTJ – dermed var Vemb-Lemvig-Thyborøn Jernbane en realitet.

Siden er der vist ingen, der har ønsket at nedlægge stykket fra Harboøre til Thyborøn, men i 1950’erne valgte man dog at omlægge banen til den placering, den har i dag.

Gennem alle årene har der været såvel person- som godstrafik på banen. Og det gør der også i dag, hvor DB Cargo kører godset til og fra FMC med MZ-lokomotiver.

Under besættelsen, hvor der ganske vist var mangel på kul og mange andre ting, for at holde materiellet kørende, havde banen faktisk et opsving med sorte tal på bundlinjen. Der blev transporteret meget materiale (og mandskab) ud til bunkerbyggerierne langs kysten. Man kan roligt kalde det fremgang på en dårlig baggrund, men det skulle køres. Der var flere tilfælde af sabotage på Lemvigbanen, men ikke noget, der kostede liv. Faktisk deltog flere af banens medarbejdere i sabotagen.

Banens gamle remise beliggende lige op til Storegade, blev i 1979 erstattet af et moderne og funktionelt værksted på Fabriksvej. Her holdes banens materiel vedlige og passes og plejes.

I dag er det strækningen til Thyborøn, der har flest rejsende. Der er mange, der rejser til ungdomsuddannelserne i Lemvig og i sommerperioden er de glade turister i egnens mange sommerhuse med til at holde passagertallet nogenlunde ens om det er hverdag eller ferie. En tur med Lemvigbanen er et populært indslag i ferien, og Victoria Street Station kan være en af de travleste på turen, når sommeren er på sit højeste.

I 2020 kører de gode, gamle Y-tog fortsat på Lemvigbanen. De har holdt ud længe, nemlig siden 1983. Der blev holdt 30 års fødselsdag for togene i 2013 med kagemand og pynt på tog og perron. Afløseren skal snart stå klar – og Midtjyske Jernbaner har valgt at lægge skinner til Danmarks første batteritog.

Vi er vel også den eneste privatbane, der har sin helt egen hyldestsang – nemlig Tørfisks VLTJ, som beskriver togturen meget malende.