Støj på Vestbanen ifm. efterårsklargøring

Kalenderen fortæller, at efteråret er på vej, og det er dermed tid til beskæring. De næste 3 uger – uge 35, 36 og 37 – udfører vi “havearbejde” på Vestbanen, hvor vi bl.a. vil beskære træer og buske samt klippe græs. For ikke at forstyrre den almindelige togdrift vil arbejdet foregå om natten fra mandag aften til fredag morgen i tidsrummet 23.00 til 6.00. Det kan godt medføre noget forbipasserende støj, efterhånden som vi arbejder os frem fra Varde mod Nr. Nebel. Vi beklager på forhånd disse eventuelle støjgener.