Støj ifm. sporarbejde i Lemvig og Vrist

I forbindelse med sporarbejde ved Lemvig station og Sylphidevej syd for Vrist station vil der beklageligvis forekomme støj i perioden fra onsdag den 2. februar kl. 20.00 til torsdag den 3. februar ca. kl. 08.00. Vi beklager de støjgener, sporarbejdet måtte afstedkomme for vores naboer, og vi vil gøre, hvad vi kan, for at begrænse tidsrummet for generne mest muligt.