Støj ifm. forårsvedligehold af baneområdet

Foråret spirer, og det er tid til at komme i haven. De næste 2-3 uger vil vi udføre “havearbejde” langs med banen på strækningen Vemb-Lemvig-Thyborøn, hvor vi bl.a. vil beskære træer og buske. For ikke at forstyrre vores almindelige togdrift vil arbejdet foregå om natten, og det kan godt medføre noget forbipasserende støj, efterhånden som vi arbejder os frem. Vi beklager på forhånd disse eventuelle støjgener.