Solsikkeprogrammet sætter fokus på skjulte handicap

Solsikkeprogrammet gør usynlige handicap synlige, bl.a. ved hjælp af Solsikkesnoren, som du kan møde i Midttrafiks busser, Letbanen og Midtjyske Jernbaner.

For personer med usynlige handicap, for eksempel hjerneskade, ADHD, angst, Tourette syndrom, epilepsi, PTSD mv., kan det være stressende at være i ukendte omgivelser blandt ukendte mennesker. Det kan være svært at bede om hjælp, når man ikke ved, hvordan det bliver opfattet. Omvendt kan det også være svært for personale og medpassagerer at vide, om det er okay at tilbyde hjælp.

Midttrafik har trænet chauffører, kontrollører og kundecenterpersonale via Solsikkeprogrammet, så de ved, hvad et usynligt handicap er, hvad Solsikken betyder, og hvordan man bedst møder en person, der har valgt at gøre sit usynlige handicap synligt ved at bære Solsikken. Hos Midtjyske Jernbaner er alle lokomotivførere og kontrollører gjort bekendt med Solsikkeprogrammet.

Du kan læse mere på Solsikkeprogrammets hjemmeside, hvor du også kan købe Solsikkesnoren og andre Solsikkeprodukter.