Hjælp os til at fortsætte driften

Foto: John Lykholt

Vi har brug for hjælp fra vores rejsende

For at kunne opretholde den drift, vi har nu, har vi en stor bøn til vores rejsende og deres brug af vores tog.

Vi ved alle, at myndighedernes anbefalinger også skal overholdes i vores tog. Det betyder, at der skal holdes afstand til de øvrige passagerer. Dette kan være et problem ved indstigning og køb af billetter. Såfremt man kan se, når man skal stige ind, at der står en passager og er ved at trække en billet, så bliv på perronen, og vent, til der er plads ved automaten. Vi efterlader ikke nogen på perronen, det kan I være sikre på. Vi har vurderet, at en evt. forsinkelse, som kan opstå ved denne ændrede adfærd, ikke vil være væsentlig.

Dernæst er det meget vigtigt for os, at vores lokomotivførere og vores øvrige personale forbliver raske, så vi kan opretholde den drift, vi har nu. Derfor må man ikke henvende sig lokomotivføreren i toget, og har man spørgsmål, så kan man ringe på 97820019.

Hjælp os med at komme godt igennem Covid-19 – så vi kan fortsætte transporten af Jer.

Tusind tak for Jeres hjælp og velvilje.