Vi beklager larmen

Efter endt sporarbejde, skal sporet stoppes op, som det hedder. Der kommer en såkaldt stoppemaskine og ordner dette om natten de næste ca. 3 uger. Desværre kan det ikke undgås, at det giver en del støj fra sporet og maskinen, og det beklager vi rigtig meget.

Vi er underlagt forskellige krav fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, og for at leve op til disse, skal der ske vedligehold af sporet. Det arbejde, vi har foretaget, og kørslen med stoppemaskine er en del af de krav, vi skal leve op til.

Sporet vil komme til at ligge bedre, og derfor bliver det en meget bedre rejse for vores passagerer.

Det skal jo være skidt, før det bliver godt