Generalforsamling for 2020

Der afholdes ordinær generalforsamling for Midtjyske Jernbaner A/S, Midtjyske Jernbaner Drift A/S og MJ Batteritog A/S fredag den 21. maj 2021 kl. 11.00 på Restaurant Luna, Havnen 36, 7620 Lemvig med følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab med revisorpåtegninger til godkendelse, herunder beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til godkendt regnskab
4. Behandling af indkomne forslag
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
6. Valg af statsautoriseret eller registreret revisor
7. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet under generalforsamlingen, skal fremsendes skriftligt, og senest være bestyrelsen i hænde den 7. maj 2021. Fremsendelse skal ske til nedenstående adresse.

Regnskab vil være fremlagt til gennemsyn på nedenstående adresse.

Tilmelding til generalforsamlingen er nødvendig, da der er begrænset antal pladser. Tilmeldingen skal ske på administration@mjba.dk  senest den 17. maj 2021

Vel mødt til generalforsamlingen – og husk gyldigt Corona-pas og mundbind